25. jaanuar 2015

Kolga kooli õpilased osalesid 23.-24. jaanuaril Jõgeval Betti Alverile pühendatud X luulepäevadel "Tuulelapsed". Meie laste esinemisi märgiti ära eripreemiatega:
Parima originaallaulu preemia - Johanna Lisette Viskar ja Artur Treiberg
Eripreemia kõnetehnilise teostuse eest - 4.-6. klassi kava "Mis sa sääl teed" (juhendaja Terje Varul)
Eripreemia Hando Runneli lasteluule mängulise ja püändika esitamise eest - algklasside kava "Põrsapõli" (juhendaja Tuuli Rand)
Palju õnne Kolga Kohal-olijad ning juhendajad Terje ja Tuuli!

18. jaanuar 2015