11. veebruar 2016

2. klass muuseumitunnis

                                                                                                        Suur tänu Kolga Muuseum!