27. mai 2017

Armas Kolga Kooli 3. klass!
Koos teiega otsisid ja leidsid 2017. aastal Metsaviktoriini küsimustele vastuseid
õpilased 205 koolist ja 771 klassist üle kogu Eesti. Kõik viktoriinis osalenud 8317
õpilast ja neid juhendanud õpetajad on teinud tublit tööd!


Viktoriini tulemustega ja kokkuvõtetega saate tutvuda meie kodulehel
www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin