7. veebruar 2020

       Järgmine robootikaring toimub
                   13. veebruaril 
                                  kell 14:45

3. klasside õpioskuste ainepäev

                                                 Suur tänu Oliver, Mari ja Mariel!

                                                                    Vaata siia 😏

Unine rebane

                                                                        1. klass

Saalihoki võistlused


Öökullid

                                                                        3. klass

Joonistamine pinginaabri kirjelduse järgi                                                                  3. klass