30. aprill 2019

TÄHELEPANU!

Jätkuvad kooli staadioni renoveerimistööd!

Palume olla tähelepanelikud Kolga-Uuri teel liigeldes, kuna kooli juures on renoveerimistöödega seoses liikumas ja manööverdamas suured masinad. 

Autod palume parkida kooli söökla-poolsele alale!

Palume ka lapsevanemaid lastele selgitada, et staadioniala on hetkel ehitusobjekt, millel viibimine on keelatud!


Kured

                                                                            2. klass