9. oktoober 2015

Meenutus ajaloost. Leivapäev Uuri koolis 1939. aastal.Leivanädal

Eesti Rukki Selts, Eesti Leivaliit ja Eesti Pagarite Selts on 2015. aasta kuulutanud rukkiaastaks.