10. märts 2016

Pikapäevarühmaga õues.....veel on lund


2. klassi ujumiskursus jätkub ka järgmisel veerandil


                                                                                                                           Aitäh õp. Signe!