11. märts 2016

Mõistatuste ja kõnekäändude päev 2. ja 3. klassile Kiili Gümnaasiumis.

 Emily Laurend ja Kertu Eepold
                III koht

Ida Leen Katvel ja Sofia Rutiku
              7. - 10. koht

                                                      Palju õnne!
 Lapsed mõistatasid, õpetajad meisterdasid.
                                                      Suur tänu korraldajatele!