25. märts 2016

Kauneid kevadpühi!

                                                                                                                       Joonistas 1. klass

22. märts 2016


20. märts 2016

Meisterdas 1. klass

17. märts 2016

Pidu.....kolmas veerand edukalt lõpetatud.

                                        Tordimeistrid 2. klassist soovivad kõigile head vaheaega!

11. märts 2016

Mõistatuste ja kõnekäändude päev 2. ja 3. klassile Kiili Gümnaasiumis.

 Emily Laurend ja Kertu Eepold
                III koht

Ida Leen Katvel ja Sofia Rutiku
              7. - 10. koht

                                                      Palju õnne!
 Lapsed mõistatasid, õpetajad meisterdasid.
                                                      Suur tänu korraldajatele!

10. märts 2016

Pikapäevarühmaga õues.....veel on lund


2. klassi ujumiskursus jätkub ka järgmisel veerandil


                                                                                                                           Aitäh õp. Signe!

7. märts 2016