2. november 2016

Kuidas tähistatakse sinu kodus hingedepäeva? 
  • Meil pannakse põlema küünlad ja ollakse vaikselt.
  • Meie paneme hästi mitu küünalt ja meenutame vanavanemaid ja loomi, kes on meil kodus ära surnud.
  • Paneme küünlad põlema, vaatame aknast välja ja oleme kurvad.
  • Meil pannakse küünal aknale ja vaadatakse aeg-ajalt küünalt.
  • Meie kodus peetakse nii, et paneme küünlad põlema ja vahepeal sööme kooki.
  • Meie paneme küünlad põlema ja räägime läinud sugulastest.
  • Paneme küünlad lauale ja käime surnuaias.
  • Meie paneme küünla akna äärde.
  • Süütame küünla ja mõtleme selle inimese peale.
  • Läheme surnuaeda taadi ja memme juurde.             Mõtiskles 3. klass